elearn site

 
Lớp 10: Unit 7: The mass media


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. VTV1:
05:35 Morning Exercise
06:30 Population and  
07:20 Cartoon: The Adventure of Donald Duck
08:00 TV Series: Road of Life
09:00 News
09:15 Film: When the Birds Return
10:15 Comedy: Family  
11:00 Music
12:00 Fifteen-minute News
13:00 Film: The Beauty of Life
14:20 People′s Army
16:15 Film: Punishment
19:00 News
20:00 Sport  
21:30 Folk Songs
23:00 News Headlines
23:30 Weather Forecast


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved