elearn site

 
English 6: Unit 3: At home

Write complete sentences from words/phrases given:

I live in a big city


1. I / live / big city.There are five people in my family


2. There / be / five people / my family.My father is an engineer


3. My father / be / engineer.I listen to this lesson on the cassette


4. I / listen / this lesson / the cassette.How many desks are there in the classroom


5. How many / desk / there be / the classroom?


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved