elearn site

 
English 12: Unit 1: Home life

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

was having lunch


1. When you phoned me, it was my lunch time.
When you phoned me, Iwere you, I would not touch that switch


2. You′d better not touch that switch.
If Ishe works harder, she will lose her job


3. If she doesn′t work harder, she′ll lose her job.
Unlesswell enough to go to work


4. John was too ill to go to work.
John was notshe had left her umbrella there two days before


5. “I left my umbrella here two days ago."
Susan said


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved