elearn site

 
English 9: Unit 9: Natural disasters

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

that we are looking forward to is next Saturday/which we are looking forward to is next Saturday


1. We′re looking forward to a concert. It′s next Saturday.
The concertthem leave in the storm


2. Why did you allow them to leave in the storm?
You shouldn′t letwhere I used to live is empty now/which I used to live in is empty now


3. The house is empty now. I used to live there.
The houseNatalie, who is a friend of Susan, is very nice and friendly


4. Natalie is very nice and friendly. She is a friend of Susan. (relative clause)team has lost the game, looks very sad


5. Mr. Peter looks very sad. His team has lost the game.
Mr. Peter, whose


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved