elearn site

 
English 6: Unit 14: Making plans

Write complete sentences from words/phrases given:

They are going to stay in a hotel for two days


1. They / going / stay / a hotel / for two days.Mr. Tan is going to travel to Nha Trang tomorrow


2. Mr. Tan / going / travel / Nha Trang / tomorrow.The students are going to play games tomorrow afternoon


3. The students / going / play games / tomorrow afternoon.The children are playing in the park now


4. The children / play / the park / now.Phuong and Mai are going to the zoo next Sunday


5. Phuong and Mai / going / the zoo / next Sunday.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved