elearn site

 
English 9: Unit 3: A trip to the countryside

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

I could play chess


1. It′s a pity I can′t play chess.
I wishhe wants to lose weight, he works out in the gym every day


2. He wants to lose weight, so he works out in the gym every day.
Becausea lot of money in the handbag that we could not count


3. There was so much money in the handbag that we couldn′t count.
There was suchshe had not told our mother the bad result of her final exam


4. My sister regretted telling our mother the bad result of her final exam.
My sister wishesThe old woman speaks so low that everyone can not hear her


5. The old woman speaks too low for everyone to hear. (so … that)


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved