elearn site

 
Lớp 7: Unit 6: After school


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. SA: Hi. Are you okay there?
A: Yeah. Have you got this in  ?
SA: Let me check for you... Here you are.
A: Thanks. Is there a   room?
SA: Yes. It′s over there.
A: Thanks.
A: Excuse me.
SA: Yes?
A: Have you got these in a  ?
SA: No, I′m sorry, that′s all we′ve got.
A: Oh. Thanks anyway. By the way, do you sell  ?
SA: Yes, we′ve got some over here.
A: Hmm... Can I try this one?
SA: Sure. Here you are.
A: What do you think?
SA: Yeah, it   good.
A: Okay, I′ll take this  .


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved