elearn site

 
English 6: Unit 8: Out and about

Write complete sentences from words/phrases given:

I am listening to music while she is dancing


1. I / listen / music / while / she / dance.Mr. Tan takes his children to the park on Sunday


2. Mr. Tan / take / his children / the park / Sunday.Does he drive a truck


3. He / drive / truck?Her mother is going to the market


4. Her mother / going / the market.He is waiting for the movie now


5. He / wait / the movie / now.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved