elearn site

 
English 8: Unit 14: Wonders of the world

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

if many tourists visited Viet Nam every year


1. “Do many tourists visit Viet Nam every year, Hanh?′′ Susan asked.
Susan asked HanhNga if Ha Long Bay was in Quang Ninh province


2. “Is Ha Long Bay in Quang Ninh province, Nga?” Nhi asked.
Nhi askedme that he would come there again the following day/me that he would come there again the next day


3. He said to me “I will come here again tomorrow.”
He toldOanh to stay for lunch


4. “Would you like to stay for lunch, Oanh?”
Minh invitedif I liked Marlon Brando


5. “Do you like Marlon Brando?′′ she asked.
She asked me


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved