elearn site

 
English 11: Unit 1: Friendship

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

impossible for us to work in this noise


1. We can′t possibly work in this noise.
It′sgoing to Paris at the weekend


2. "Perhaps we can go to Paris at the weekend", Peter said.
Peter suggestedto go to the concert tonight


3. Would you like to go to the concert with us tonight?
They invited meJane to look for a new job


4. "You′d better look for a new job, Jane", Mary told Jane.
Mary advisedthe boys burn something at a corner of the garden


5. The boys burned something at a corner of the garden.
Mandy noticed


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved