elearn site

 
English 10: Unit 7: The mass media

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

long is it since you last rode a bike


1. When did you last ride a bike?
Howof his inexperience, he got a good salary


2. Though he was inexperienced, he got a good salary.
In spiteneed to get an up date visa for Andorra


3. An up to date visa is necessary for Andorra.
You′llthat you should ask her yourself


4. Why don′t you ask her yourself?
I suggestbeautiful that girl is


5. That girl is very beautiful.
How


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved