elearn site

 
Lớp 7: Unit 16: People and places


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. Hi, I′m Lindsay, and I′m from the United  .
My name is Robert, and I′m from  .
I′m Vangile, and I′m from South Africa.
My   Mohamed, and I′m from Morocco.
Hi, I′m Linnea, and I′m from Los Angeles.
My name is Joshua Ramos, and I′m from Puerto Rico.
My name is Raul, and I′m from  .
Hello, my name′s Bryan, and I′m from Boston.
Hi, my name is Su Lee, and I am from South  . Bye.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved