elearn site

 
English 9: Unit 4: Learning a foreign language

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

to finish it by the end of that week


1. “I′ll finish it by the end of this week,” he said.
He promisedto watch TV than to go to the cinema/to watch TV than go to the cinema/watching TV to going to the cinema


2. I would rather watch TV than go to the cinema.
I preferI had enough money, I could buy a computer


3. I don′t have enough money, so I can′t buy a computer.
Ifyou practice speaking English every day, you can improve your English


4. Practice speaking English every day or you can′t improve your English.
Ifdid it rain that they decided to cancel the match


5. It rained so heavily that they decided to cancel the match.
So heavily


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved