elearn site

 
Lớp 10: Unit 1: A day in the life of...


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. This weekend, I′m cleaning my   and I′m making a big dinner for my friends. I′m going to make pasta.
This weekend, I′m going to a wedding. A friend of mine from   is getting married this weekend. I′m going to eat, dance, sing, and spend time with friends.
This weekend, I′m going to the beach with friends and we′re going to have a cookout. We′re going to cook chicken and steak and beef and hamburgers and all kinds of good food, and we′re going to eat them at the  .
This weekend my grandmother is going to visit me. We are going to sit and talk because she can′t   very much. We are going to eat at a fancy restaurant.
This weekend my husband and I are going to spend a weekend alone without the children, no telephones, no TV. We′re going to the beach, we′re going biking, we′re going hiking, we′re going  , we′re going to try new restaurants. We′re going to have lots of fun.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved