elearn site

 
English 8: Unit 15: Computers

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

has just rung


1. The bell is ringing.
The belldid he buy the computer


2. How long is it since he bought the computer?
WhenLan got up early yesterday in order to go to the meeting on time


3. Lan got up early yesterday. She went to the meeting on time. (in order to)has not washed the dishes yet


4. She is still washing the dishes.
Shestudied English for 12 years/been studying English for 12 years


5. They began studying English 12 years ago.
They have


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved