elearn site

 
English 9: Unit 7: Saving energy

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

traveling during the rush hour


1. It′s not a good idea to travel during a rush hour.
It′s better to avoidI am interested in reading comics


2. I love reading comics. (interested)that I told Michael made him laugh/which I told Michael made him laugh/I told Michael made him laugh


3. Michael laughed when I told him the joke.
The jokeI am looking for my diary


4. I′m trying to find my diary. (looking)him do what he wants


5. Don′t stop him doing what he wants.
Let


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved