English 7: Unit 8: Places

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

tell me the way to the nearest post office


1. I am looking for the way to the nearest post office.
Can youpay fare to ride the bus


2. Fare is the amount of money you must pay to ride the bus.
You mustyou tell me the way to the supermarket/you show me the way to the supermarket


3. I don′t know the way to the supermarket.
Coulda difficult subject for students


4. Mathematics is not an easy subject for students.
Mathematics isanother pen


5. This pen is no good.
I want


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved