elearn site

 
Lớp 12: Unit 4: School education system


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. Receptionist: Hello, can I help you?
Maggie: Yes, I′d like to make an   for next week, please...
Receptionist: Right, which day would you like?
Maggie: How about... Monday?
Receptionist: Actually we′re closed on Mondays for staff  ... would Tuesday be okay?
Maggie: Tuesday... no. Wednesday would be better, actually.
Receptionist: Morning or afternoon?
Maggie: Morning, please.
Receptionist: How about ten thirty?
Maggie: Um... yes, that should be okay...
Receptionist: And your  , please?
Maggie: Maggie, Maggie Bell.
Receptionist: And is it just a cut or...
Maggie: I′d like to have it cut and have some   done please.
Receptionist: And is this the first time you′ve been to us for an appointment?
Maggie: Um... yes it is...
Receptionist: If you′d just let us have a contact number, so then if there′s any problem with the appointment...
Maggie: Okay, it′s um...  .
Receptionist: So it′s ten thirty Wednesday morning and that′ll be with Danielle. Shall I write it on an   for you?
Maggie: Yes, if you don′t mind.
Receptionist: No  ... there you go.
Maggie: Thank you.
Receptionist: Thank you, see you on Wednesday.
Maggie: See you then.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved