elearn site

 
English 6: Unit 16: Man and the environment

Write complete sentences from words/phrases given:

The population of the world is growing


1. The population / the world / growing.What do you often do in your free time


2. What / you / often / do / your free time?The bike is the cheapest form of transportation


3. The bike / cheapest form / transportation.It is never hot in the winter


4. It / never / hot / winter.Thu sometimes goes to school by car


5. Thu / sometimes / go / school / car.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved