elearn site

 
English 11: Unit 5: Illiteracy

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

Steve to get more exercise


1. Dr. Miller said, “You should get more exercise, Steve”
Dr. Miller advisedsaid him that he was not allowed to smoke in his room


2. “You are not allowed to smoke in your room, Dick,” said mother.
Dick′s motherasked me to speak more slowly


3. “Could you speak more slowly, please?” he said to me
Hewas such a hard cake that I could not eat it


4. The cake was so hard that Daisy could not eat it.
Itme to tell the police


5. You ought to tell the police.
She advised


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved