elearn site

 
English 7: Unit 9: At home and away

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

buy clothes in fashion shops/buy many beautiful clothes in fashion shops/buy many clothes in fashion shops/buy lots of clothes in fashion shops


1. People sell lots of clothes in fashion shops.
We canat sewing


2. She makes all her dresses.
She is goodwas absent from class because she went to the hospital for medical check-up


3. She was absent from class yesterday. She went to the hospital for medical check-up.
Yesterday shetwenty-one now/twenty-one years old


4. It was my twenty-first birthday yesterday.
I amtell me what your name is


5. Would you tell me your name?
Would you like


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved