elearn site

 
Lớp 7: Unit 9: At home and away


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. My name′s Sarah. I′m a student, and I′m from Kansas. My favorite   is Cate Blanchett, and she′s from Australia.
My name′s Tommy. I′m a student in Boston. My favorite   is David Duchovny.
Hi, my name′s Andrina Smith, and I′m a third-year student in  . My favorite actress is Maggie Smith. She′s in the new Harry Potter   and she is great.
My name′s Ken, Ken Ishizuka. I am from Tokyo, Japan, 22 years old. Uh… I love baseball, and my favorite   player is Ichiro Suzuki—the Japanese baseball player, in major league… He′s amazing… amazing baseball player. I love him.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved