elearn site

 
English 11: Unit 9: The post office

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

which I told Michael made him burst out laughing


1. Michael burst out laughing when I told him the joke.
The jokeanybody else who does it better than you


2. Nobody does it better than you.
There isn′thad he returned from his walk than he got down to writing the letter


3. He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk.
No soonerit not been for Laura's report, I would not have been able to finish the project


4. Thanks to Laura′s report, I was able to finish the project.
Hadwhose manager is a famous Spanish footballer, has won all their matches this season


5. The football team has won all their matches this season, and their manager is a famous Spanish footballer.
The football team,


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved