elearn site

 
Lớp 7: Unit 2: Personal information


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. Han: Hello. This is 8 674 758.
Phong: Hello. Is that Lan?
Han: No. This is her sister, Han. Who′s calling?
Phong: This is Phong. Can I   to Lan?
Han: I′m sorry. She′s   at the moment.
Phong: When will she be  ?
Han: She′ll be back at about six o′clock.
Phong: All right. Please tell her I′ll call   after six.
Han: OK. I′ll   her. Goodbye.
Phong: Bye.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved