elearn site

 
Lớp 7: Unit 10: Health and hygiene


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. I   at seven. I have breakfast at 7:30. I go to work at eight. I have lunch at 12 o′clock. I come home at six o′clock. I watch TV. I go to   at 12 o′clock.
I work at night at a hospital. So I go to work at 7 p.m. and I work overnight until 7 a.m. I take the train home, and then I   during the day.
I get up at 5 a.m. and I leave for work. At, 12 I go out to lunch. At six I leave work and go to the gym. At eight I cook dinner. At ten I go to sleep.
I′m a   student, so I sleep in late. I get to class around 10:30, finish up at 12:30, go to lunch with my friends at two, and finish up class at the end of the day at five. I go to the movies with my girlfriend and I get home   1 a.m.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved