elearn site

 
English 8: Unit 4: Our past

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

did not used to go to the park every Sunday


1. They didn′t often go to the park every Sunday. (used)
Theyhas a new house


2. He owns a new house.
HeHe used to be a poor man


3. He is not a poor man any more. (used)The children enjoy walking in the rain


4. The children like to walk in the rain. (enjoy)to live with her parents


5. She doesn′t live with her parents any more.
She used


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved