elearn site

 
English 9: Unit 6: The environment

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

moving to London/having moved to London


1. I wish I hadn′t moved to London.
I regretthe weather was bad, the train was delayed for 20 minutes


2. The train was delayed for 20 minutes because of the bad weather.
BecauseLaura not to touch the electric wires


3. “Laura! Don′t touch the electric wires!”
Mike warnedso I can not buy a new fridge


4. If I had enough money, I could buy a new fridge.
I don′t have enough money,as you arrive before eleven, I can meet you


5. I can meet you if you arrive before eleven.
So long


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved