elearn site

 
English 12: Unit 16: The association of Southeast Asian nations

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

I tell you, you may not leave/I tell you, you can not leave/I tell you, you must stay


1. You can leave only when I tell you.
Untilarrive early enough to see the first film/arrive in time to see the first film


2. We arrived too late to see the first film.
We didn′tMr. Mills had not been late every day, he would not have lost his job


3. Mr. Mills lost his job because he was late ever day.
Ifbeen investigating the case for a week


4. He started investigating the case a week ago.
He hasin it or you will never be able to do it


5. If you don′t believe in it, you′ll never be able to do it.
Believe


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved