elearn site

 
English 10: Unit 11: National parks

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

careful, so you made many mistakes


1. You wouldn′t have made many mistakes if you had been careful.
You weren′tI had not spoken to him so severely yesterday


2. I regret speaking to him so severely yesterday.
I wishwe had had a map, we would not have got lost


3. We got lost because we didn′t have a map.
Ifcold for us to go out


4. The weather was very cold. We couldn′t go out.
The weather was tooto be difficult to predict


5. It′s not easy to predict her temperament.
Her temperament tends


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved