elearn site

 
Lớp 6: Unit 15: Countries


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. In my neighborhood the   is right across the street. Next to that is the park, and down the street on the corner is the  . It′s a beautiful neighborhood.
In my neighborhood there′s a grocery store about two blocks away, and a subway stop right in front of my front door, and a bank  .
In my town there′s a really nice park. It′s right next to the subway station and   the street from a convenience store.
In my neighborhood there′s a bank, across from the bank there′s a convenience store, and on the corner is a supermarket, and right next to the   is a park. I love the park.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved