elearn site

 
Lớp 7: Unit 13: Activities


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. Rob: Hello.
Lisa: Hi! Hello!
Jane: Hi Lisa!
Lisa: Hi Jane.   to see you!
Jane: Happy birthday!!
Lisa: Oh, thank you.
Rob: Oh, yeah... Happy birthday... Many happy  ... these are for you...
Lisa: Oh thank you... they′re lovely…
Jane: This is for you. I hope you like it.
Lisa: Oh, thank you. Well... come  ... let′s all have a drink... Nick, they′re here!!
Rob: Mmm this is good. Shall I tell them? Nick, Lisa... we′ve got some news... Jane and I are... going to get  .
Lisa: No!!!
Nick: Wow!! Really?
Jane: Yeah! It′s true!
Lisa: Oh that′s fantastic! Congratulations!
Nick: Yeah, brilliant! Congratulations! I hope you′ll be really happy.
Rob: Thanks. I′m sure we will be.
Nick: Well, this really is a special  ! Cheers! The best of luck for the future.
Rob, Jane, Lisa: Cheers!


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved