elearn site

 
English 10: Unit 8: The story of my village

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

have I traveled by plane


1. I have never traveled by plane in my life.
Never in my lifewe had bought that fridge when we saw it


2. It′s a pity we didn′t buy that fridge when we saw it.
We wishsurprise, the work completely failed


3. The work completely failed and everybody was surprised.
To everybody′sknow whether she is innocent


4. She may be innocent. I don′t know that.
I do notto pay your taxes you may go to prison


5. You must pay taxes or go to prison.
Failing


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved