elearn site

 
Lớp 6: Unit 12: Sports and pastimes


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. I don′t like meat. I don′t like steak. I don′t like sausage. I don′t like pizza with any meat on it. I like  . I like tomatoes. I like rice. I like oranges.
I like junk food. I like potato chips and cookies and cake. I don′t like vegetables, so I don′t like spinach. I don′t like  . I don′t like mushrooms.
I like pizza. I like hamburgers. I don′t like  . I like soda. I like water. I don′t like tea.
I like breakfast cereal. It′s delicious. I like pizza. I like hamburgers. I love ice cream. I don′t like vegetables. They′re disgusting.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved