elearn site

 
English 6: Unit 12: Sports and pastimes

Write complete sentences from words/phrases given:

They sometimes go to the zoo on the weekend/They sometimes go to the zoo at the weekend


1. They / sometimes / go / the zoo / the weekend.Miss Diem does aerobics in the morning


2. Miss Diem / do / aerobics / the morning.Nam is listening to the radio now


3. Nam / listen / the radio / now.My parents jog every morning


4. My parents / jog / every morning.They are playing soccer in the park at the moment


5. They / play / soccer / the park / at the moment.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved