elearn site

 
English 9: Unit 10: Life on other planets

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

his carelessness, Tim lost his job


1. Since he was careless, Tim lost his job.
Because ofthe secretary had hurried, she would not have missed the bus


2. The secretary didn′t hurry, so she missed the bus.
Ifmay not want to go with him


3. Perhaps she will not want to go with him.
Sheyou work hard, you will not expect to be rich


4. Nobody must expect to be rich without hard work.
Unlessrich enough to take a space ship


5. I′m too poor to take a space ship.
I′m not


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved