elearn site

 
English 12: Unit 9: Deserts

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

hard she works, she never seems to succeed/hard she works, never does she seem to succeed


1. She never seems to succeed, even though she works hard.
Howeverfor Kate, Alice has no real friend/for Kate, Alice does not have any real friend


2. Kate is the only real friend that Alice has.
Exceptis an excellent photographer; however, she works as a cashier


3. Although Young Joo is an excellent photographer, she works as a cashier.
Young Jooyou offered her more money, it would not make any difference/you offered her more money, it would make no difference


4. Offering her more money wouldn′t make any difference.
Even ifpaid attention to my protests/took any notice of my protests/cared about my protests


5. My protests were ignored by everybody.
Nobody


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved