elearn site

 
English 10: Unit 2: School talks

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

had known you were coming, I would have waited for you


1. I didn′t know you were coming, so I didn′t wait for you.
Ifany help, I should not have been able to find my way


2. If I had not had help, I should not have been able to find my way.
Withoutto be woken up tomorrow morning


3. Do you want someone to wake you up tomorrow morning?
Do you wantextremely honest man


4. He is a man of extreme honesty.
He is anI lived near my work


5. I′m sorry I don′t live near my work.
I wish


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved