elearn site

 
English 7: Unit 3: At home

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

the most expensive book you got


1. Have you got a cheaper book than this?
Is thislong this lesson is


2. This lesson is long.
Howthe highest mountain in the world


3. Mount Everest is higher than any other mountains in the world.
Mount Everest isa wonderful house


4. That house looks so wonderful to me.
Whatan air conditioning in each room of this hotel


5. Each of the room in this hotel has air conditioning.
There is


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved