elearn site

 
ENGLISH 12: Unit 5: Higher education
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:
has enough money, she will buy that car


1. That car is 1000 USD, she has 990 USD.
If she


Peter found the time, he would read a lot/Peter had more time, he would read a lot


2. Peter doesn′t read a lot. He can′t find the time.
If


had had money enough they would have bought that villa


3. They didn′t have enough money, so they did not buy that villa.
If they


I spoke Korean, I could translate this


4. I can′t translate this. I don′t speak Korean.
If


she had a car, she would go out in the evening


5. She doesn′t have a car. She doesn′t go out in the evening.
If


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved