elearn site

 
English 7: Unit 14: Freetime fun

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

more comfortable than life in the past


1. Life in the past is not as comfortable as life nowadays.
Life nowadays isplay video games for a long time


2. Playing video games for a long time is very harmful to children.
Children should notstay at home because it is raining outside


3. I will stay at home. It′s raining outside.
I willgoing to see a detective movie with my parents tonight


4. I have a plan to see a detective movie with my parents tonight.
I amlistening to rock music to country music


5. Mary likes listening to rock music. She doesn′t like listening to country music.
Mary prefers


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved