elearn site

 
English 10: Unit 10: Conservation

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

is so soft that it is too difficult to understand


1. It is too difficult to understand what he is saying as he′s speaking too softly.
His speakingmust be done before class


2. You must do your homework before class.
Your homeworkthe next lecture ends, let us leave


3. Let′s leave at the end of the next lecture.
As soon asis said that you are the best singer in town


4. They say that you are the best singer in town.
Itthey began living in that house


5. They have been living in that house since the beginning of this year.
In January


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved