elearn site

 
English 11: Unit 11: Sources of energy

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

refusal to answer was disappointing


1. She refused to answer, which was disappointing.
Hercome and the last to go


2. He is always the first who comes and the last who goes.
He is always the first tomade of lemon juice, water, and sugar


3. In hot weather, people enjoy lemonade, which is made of lemon juice, water, and sugar.
In hot weather, people enjoy lemonade,written by Ernest Hemingway


4. He read ‘The Old Man and the Sea′, which was written by Ernest Hemingway.
He read ‘The Old Man and the Sea′,to be built on the island


5. The Queen Elizabeth is the largest ship which has been built on the island.
The Queen Elizabeth is the largest ship


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved