elearn site

 
English 7: Unit 2: Personal information

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

make so many mistakes this time


1. You should not make so many mistakes this time.
Don′tto call his family by telephone/to call his family


2. He wants to make a phone call to his family.
He wants12 next Monday


3. Mary will celebrate her twelfth birthday next Monday.
Mary will beis the best place in the world


4. No place in the world is better than heaven.
Heavenis smaller than my dog/is not as big as my dog


5. My dog is bigger than your do.
Your dog


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved