elearn site

 
English 7: Unit 1: Back to school

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

in the world is as tall as the Everest


1. The Everest is the tallest mountain in the world.
No mountainride a bike to school every day


2. I go to school by bike every day.
Imany pens and pencils for the class


3. They need plenty of pens and pencils for the class.
They needa few friends in Hanoi


4. Hoa doesn′t have many friends in Hanoi.
Hoa hasis shorter than Minh/is not as tall as Minh


5. Minh is taller than Nam.
Nam


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved