elearn site

 
English 12: Unit 11: Books

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

no intention to reply to that rude letter from Edwards/no intention of replying to that rude letter from Edwards


1. I certainly don′t intend to reply to that rude letter from Edwards.
I haveshould be told never to do that again


2. Someone should tell him never to do that again.
Hebe told the news or she will be killed/hear the news or she will be killed


3. Telling her the news means killing her.
She shouldn′ta new pay offer did the workers call off the strike


4. The workers only called off the strike after a new pay offer.
Only afterit were not for my father's money, we could not manage


5. We couldn′t manage without my father′s money.
If


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved