elearn site

 
English 10: Unit 6: An excursion

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

not playing your music so loudly


1. Please don′t play your music so loudly.
Would you mindis forbidden by the country's Taliban rulers/is not allowed by the country's Taliban rulers/is not permitted by the country's Taliban rulers


2. The country′s Taliban rulers forbid television.
Televisionhave they dismissed anyone


3. They have never before dismissed anyone.
Never beforehe was tired from the long drive, he finished his work/he was tired after the long drive, he finished his work


4. His tiredness after the long drive did not prevent him from finishing his work.
Althoughinterested in learning a foreign language


5. Do you like learning a foreign language?
Are you


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved