elearn site

 
Lớp 6: Unit 8: Out and about


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. Cristina: Good  , a ticket to London, please.
Ticket Seller: Single or return?
Cristina: A single, please.
Ticket Seller: For  ?
Cristina: Yes.
Ticket Seller: That′s £7.50, please. Here you are.
Cristina: Thanks. What time′s the next train?
Ticket Seller: Well, there′s one at  .
Cristina: Oh dear, that′s in  . When′s the next train?
Ticket Seller: At ten past four.
Cristina: Fine. Which platform?
Ticket Seller:   thirteen.
Cristina: Thank you very much.
Ticket Seller: Good bye.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved