elearn site

 
English 11: Unit 12: The Asian Games

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

over there whose name I do not remember is an artist


1. That man over there is an artist. I don′t remember his name.
That mancan reach nirvana is through meditation


2. The way is through meditation. People can reach nirvana this way.
The way peopleI was telling you about?


3. Did you finally meet the woman about whom I was telling you?
Did you finally meet the womanI studied when I was young


4. This is my beloved school, where I studied when I was young.
This is my beloved schooldifficulty in persuading Rick to buy the book/some difficulties in persuading Rick to buy the book


5. It was difficult to persuade Rick to buy the book.
I had


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved