elearn site

 
English 11: Unit 16: The wonders of the world

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

the improvement in export sales, the company would not have had a successful year


1. Thanks to the improvement in export sales, the company has had a successful year.
Withoutfound to have been broken


2. We found that somebody had broken one of our windows.
One of our windows wasdifficulty meeting people


3. Tom finds it difficult to meet people.
Tom hasI were you, I would stop smoking


4. Why don′t you stop smoking?
Ifmuch pride to admit that he was wrong


5. Because he was so proud, he couldn′t admit that he was wrong.
He had too


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved