elearn site

 
English 8: Unit 10: Recycling

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

is opened by the boy


1. The boy opens the door.
The doorwas heard to make an interesting remark


2. They heard him make an interesting remark.
Heto be offered a job in that company


3. I′m very delighted that I was offered a job in that company.
I′m very delightedthat box opened by you/that box opened


4. Did you open that box?
Wasfrom factories has destroyed many lakes and rivers


5. Many lakes and rivers have been destroyed by pollution from factories.
Pollution


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved